مجله بررسی های تاریخی
دانلود

تاریخی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

مجله بررسی های تاریخی

۳۰/۰۰۰ تومان

بررسي‌هاي تاريخي فصلنامه‌اي است تاريخي در زمينه تحقيقات ايرانشناسي. اين نشريه از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران: اداره سوم ستاد بزرگ، در فاصله سالهاي ۱۳۴۵-۱۳۵۷ به مديريت جهانگير قائم‌مقامي و همچنين سردبيري نامبرده و محمد كشميري در تهران انتشاريافته است.

پیش گفتار


بررسي‌هاي تاريخي فصلنامه‌اي است تاريخي در زمينه تحقيقات ايرانشناسي. اين نشريه از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران: اداره سوم ستاد بزرگ، در فاصله سالهاي ۱۳۴۵-۱۳۵۷ به مديريت جهانگير قائم‌مقامي و همچنين سردبيري نامبرده و محمد كشميري در تهران انتشاريافته است. هدف اعلامی نشريه: تهيه مدارك صحيح و مستند و اشاعه روش صحيح و علمي تحقيق تاريخ بوده تا از جمع و تلفيق آنها، در تدوين و تاليف تاريخ ايران استفاده شود. اين نشريه به مدت سيزده سال انتشار يافته و اولين شماره (۱-۲) در بهار و تابستان سال ۱۳۴۵ شمسي ، و آخرين شماره آن (۷۵) ، و مربوط به فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۵۷ شمسي مي‌باشد. بهاي نشريه براي نظاميان ۲۰ ريال و غيرنظاميان ۳۵ ريال تعيين گرديده است.

بررسی کاربران

اولین فردی باشید که این مجموعه را بررسی می‌کند.

برای ثبت بررسی خود، وارد شوید
بنر خبر رسانی پایگاه
پایگاه جامع مطبوعات ایران

در حال بارگذاری