صحیفه امام خمینی (س)
دانلود

تاریخی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

صحیفه امام خمینی (س)

۳۲/۰۰۰ تومان

بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها

پیش گفتار


بعاً مطالعه آثار شفاهی و مکتوب سیاسی و اجتماعی، و حتی شخصی و خانوادگی امام خمینی که اینک یکجا و در مجموعه‌ای به نام «صحیفه امام» ارائه شده‌اند، راهی است برای پی بردن به خصوصیات روحی و ابعاد شخصیتی، و روشها و منشهای دینی و سیاسی، و روابط شخصی و اجتماعی رهبر کبیر انقلاب اسلامی. هر یک از آثار مندرج در «صحیفه امام» بازگو کننده نکته‌ای است از زوایای پیدا و پنهان روح امام. مجموعه‌ای از: نامه‌های خانوادگی، اجازه‌نامه‌های شرعی، تلگرافها و نامه‌های سیاسی و اجتماعی، احکام و فرامین، پیامها، سخنرانیها، مصاحبه‌ها و گفتگوها، به اندازه‌ای ارزشمند و متین و راهگشاست که دولت و ملت ایران برای عبور از مسیر پر فراز و نشیب خویش بسوی رستگاری و پیشرفت مادی و معنوی بدان نیازمندند «صحیفه نور» و «صحیفه امام». کاستیها و اشکالات صحیفه نور در مجموعه «صحیفه امام» برطرف گردیده و بیش از دو هزار اثر و سند از آثار منتشر نشده امام خمینی برای نخستین بار در اختیار عموم قرار گرفته است و از دیگر زوایا: استخراج دقیق نامه‌ها، ارائه آن در قالب یک مجلد می‌باشد.

بررسی کاربران

اولین فردی باشید که این مجموعه را بررسی می‌کند.

برای ثبت بررسی خود، وارد شوید
بنر خبر رسانی پایگاه
پایگاه جامع مطبوعات ایران

در حال بارگذاری