صحیفه امام خمینی (س)
جدید
دانلود

تاریخی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

صحیفه امام خمینی (س)

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

كتاب قطور تاريخ بشريت با همه فراز و فرودهايش را سرفصلى است انكارناپذير به نام «تاريخ‏سازان بزرگ». در اينكه انديشه‏هاى بلند و مكتبهاى فلسفى و سياسى چگونه پديد آمده و تكامل يافته‏اند و اينكه علم تاريخ و فلسفه تاريخ چيست و تابع چه قواعدى است

پیش گفتار


بسمه تعالى امام خمينى، انقلاب اسلامى و جهان معاصر كتاب قطور تاريخ بشريت با همه فراز و فرودهايش را سرفصلى است انكارناپذير به نام «تاريخ‏سازان بزرگ». در اينكه انديشه‏هاى بلند و مكتبهاى فلسفى و سياسى چگونه پديد آمده و تكامل يافته‏اند و اينكه علم تاريخ و فلسفه تاريخ چيست و تابع چه قواعدى است، پيرو هر نظريه‏اى كه باشيم نمى‏توان نقش بى‏بديل شخصيتهايى كه انديشه و رفتارشان فراتر از عصر و نسل خويش در گسترۀ جامعه و سياست و در عرصۀ فرهنگ و معارف و روابط بشرى عميقاً اثر نهاده‏اند را ناديده بگيريم. آيا ظهور چنين شخصيتهايى را بايد صرفاً برآيند طبيعى نيازهاى اجتماع و زمانه دانست و آنها را چونان نمادهايى پنداشت كه انديشه و رفتارشان بازتاب خواستها و تمايلات و نيازهاى طبيعى يك عصر و نسل است؟ و يا آنكه ويژگيهاى فره‏مندانه و انحصارى، نبوغ ذاتى و آينده‏نگرى، و توان توليد و بازتوليد انديشه‏هاى برتر، آنان را در جمع نام‏آوران و تحول‏آفرينان قرار داده است؟ و يا تلفيق و تركيبى از اين دو عامل؟ و يا آنكه در يك نگاه فلسفى و يا عرفانى و متافيزيكى نقش آفرينى چنين شخصيتهايى را بسان طرحى از پيش تدبير شده در خلقت آدمى و هبوط او به سرزمين طبيعت و تلاش بى‏وقفۀ انسان و جامعه انسانى براى رهايى و تكامل و عروج و معاد بنگريم؟ به هر حال تفاوت ديدگاههاى مذكور تغييرى در اين واقعيت ايجاد نمى‏كند كه در ابتداى گذرگاهها و پيچهاى اصلى تاريخ زندگى بشر، معدود بزرگانى ايستاده‏اند كه انديشه و رفتار آنان در حد دگرگونى بنيادين در بينشها و روشها و پيدايش فلسفه‏ها و مكتبها و نظامهاى مختلف، بر پهنه‏هايى وسيع از جنبه‏هاى حيات فرهنگى و سياسى و اجتماعى ميليونها نفوس بشرى اثر گذارده‏اند. و البته اين واقعيت هيچ‏گونه تضاد و منافاتى با پذيرش نقش انكارناپذير آحاد جامعۀ انسانى و يا نهادهاى برآمده از آن در تحولات فرهنگى و اجتماعى ندارد. به راستى كدام مكتب معتبر فلسفى، سياسى، اجتماعى و ادبى و كدام تمدن و تحول و نهضت دگرگون كننده را از آغاز تاريخ بشر تاكنون سراغ داريم كه بنيان خويش را وامدار چهره‏هايى برجسته و نامدار در عالم انديشه و سياست و فرهنگ و ادب و انقلاب نباشد؟ و اينچنين است كه مهمترين فصل در شناخت نحله‏هاى فلسفى و مكتبهاى سياسى و ادبى، و شناخت اديان و مذاهب و فرهنگها و تمدنها، و انقلابها و نهضتها، فصل شناخت راهبران و بنيانگذاران است. و بر اين اساس توفيق هرگونه تبيين علمى و تحليل واقع‏بينانه از پديدۀ انقلاب اسلامى و ارزيابى تأثير و كاركرد آن در جامعه ايران و جامعه جهانى، در نخستين گام منوط است به شناخت اصول انديشه و زواياى رفتار و زندگانى مردى كه اين انقلاب را از مبدأ آن در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، و از آن پس به مدت ۱۱ سال از نخستين مراحل تشكيل حكومت گرفته تا تشكيل و تثبيت نظام جمهورى اسلامى، آن را رهبرى كرده است. نكتۀ مهم آنكه پديدۀ انقلاب اسلامى و رهبرى امام خمينى همزمان با اوج جنگ سرد دو ابرقدرت فائق جهان كه نهايتاً به فروپاشى يكى از دو قطب بزرگ سياسى منجر شد و در آستانۀ دگرگونيهاى شگرف در جغرافياى سياسى جهان اتفاق افتاد و از اين منظر نيز تحليل ويژگيهاى انديشه و رفتار مردى كه در اين بحبوحه توانست كاملاً مستقل و خارج از نفوذ اقتضائات و الزامات بلوك‏بنديهاى به ظاهر گريزناپذير شرق و غرب (سرمايه‏دارى و كمونيسم) طرحى نو درافكنَد و نظامى دينى را پايه‏ريزى كند، بسيار حائز اهميت است.

بررسی کاربران

اولین فردی باشید که این مجموعه را بررسی می‌کند.

برای ثبت بررسی خود، وارد شوید
بنر خبر رسانی پایگاه
پایگاه جامع مطبوعات ایران

در حال بارگذاری