فصلنامه تاریخ معاصر ایران
دانلود

تاریخی

فرهنگی

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

۹۸/۰۰۰ تومان

فصلنامه حاوي بخشهاي متنوع همچون: مقالات، اسناد، خاطرات و گفتگو، كتابشناسي، گزارش و اخبار مي‌باشد که توسط موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در سال ۱۳۶۸ الي ۱۳۷۵ باعنوان کتاب تاریخ معاصر منتشر شد.

تصویر مجموعه
تصویر مجموعه
تصویر مجموعه
تصویر مجموعه
تصویر مجموعه
تصویر مجموعه

پیش گفتار


موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در سال ۱۳۶۸ الي ۱۳۷۵ مجموعه مقالاتي شامل ۱۲۰ مقاله و ۷۰۰ سند كه مربوط به دورانهاي قاجار و پهلوي بود را باعنوان کتاب تاریخ معاصر منتشر نمود. پس از آن در بهار ۱۳۷۶ با توجه به ضرورتهاي عرصه پژوهش در اين زمينه انتشار منظم و تخصصي فصلنامه تاريخ معاصر ايران را آغاز نمودکه تاکنون ۷۶ شماره از آن منتشر گردیده است . فصلنامه تاريخ معاصر ايران نشريه‌اي تخصصي و پژوهشي در زمينه تاريخ معاصر ايران مي‌باشد كه اهداف خود را اينگونه برمي‌ شمارد: ۱- آشنا كردن خوانندگان با تحولات تاريخ ايران در دوران معاصر بر مبناي پژوهشها و اسناد مفيد. ۲- پاسخگويي به نيازهاي تاريخ‌پژوهان و علاقه‌مندان به تاريخ معاصر ايران با بهره‌گيري از روشهاي صحيح علمي و پژوهشي و مطبوعاتي. ۳- ايجاد بستري مناسب براي جذب تاريخ پژوهان و تلاش براي ارتقاي كيفي كار آنان وايجاد تحرك در اين زمينه. ۴- ارائه پژوهشهاي وزين و قابل نشر محققين و دانشجويان در اين حوزه . ۵- ايضاح نكات ناشناخته و مبهم تحولات ايران در دوران معاصر بر مبناي اسناد و پژوهشهاي مفيد و نو. موضوعي كه در فصلنامه مطرح مي‌باشد، تمامي مباحثي است كه به نحوي با تحولات جامعه ايران و مرتبط با دوران معاصر مي‌باشد. حوزه‌هايي همچون سياست، اقتصاد، فرهنگ، ادب و هنر و مباحث نظري. البته موضوع اصلي در آن تاريخ معاصر ايران است. فصلنامه حاوي بخشهاي متنوع همچون: مقالات، اسناد، خاطرات و گفتگو، كتابشناسي، گزارش و اخبار مي‌باشد. بخش مقالات، حاوي مقالات محققين در داخل و خارج از كشور. در بخش اسناد نيز متناسب با موضوع فصلنامه ، سندها مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنين در بخش خاطرات و گفتگو، تاريخ شفاهي و بررسي خاطرات شخصيتهاي مرتبط با موضوع فصلنامه درج گرديده است. در بخش بعد يعني كتابشناسي، كتب و پژوهشهاي مرتبط با اهداف نشريه، معرفي و نقد مي‌شود و فهرست آخرين كتابها و مقالات بطور منظم درج مي‌گردد. در بخش گزارش و اخبار هم به رويدادهاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فصلنامه مي‌پردازد. و در پايان هر شماره، خلاصه‌اي از مندرجات فصلنامه به زبان انگليسي درج مي‌گردد. در حال حاضر، مدير مسول و سردبيري اين فصلنامه به عهده دكتر موسي فقيه حقاني مي‌باشد

بررسی کاربران

اولین فردی باشید که این مجموعه را بررسی می‌کند.

برای ثبت بررسی خود، وارد شوید
بنر خبر رسانی پایگاه
پایگاه جامع مطبوعات ایران

در حال بارگذاری